Vzhledem k situaci s přenosem nákazy koronavirem

NABÍZÍME POMOC LIDEM,

kteří si ze závažných důvodů nedokáží sami obstarat potraviny, hygienické potřeby, léky nebo jiné služby nezbytné pro chod domácnosti. Pomoc nabízíme především  seniorům, osamoceným lidem nebo osobám se zdravotním omezením.

V případě potřeby volejte tel. 724 073 989.