Členská základna

V roce 2019 měl náš sbor celkem 119 členů, z toho 71 mužů a 48 žen. 

  • nejstarším členem byl Milan Bartoš, narozen v roce 1944,                                     členem SDH od roku 1962
  • nejstarší členkou Vlasta Riegerová, narozena v roce 1927,                           členem SDH od roku 1982
  • nejmladším členem Eduard Stehlík, narozen v roce 2016,                                       členem SDH od roku 2019
  • nejmladší členkou Anička Myšáková, narozena v roce 2015,                              členem SDH od roku 2018
Výbor Sboru dobrovolných hasičů

Na výroční valné hromadě v roce 2020 byl zvolen výbor v tomto složení:

Starosta Jan Medaš
Náměstek starosty Jiří Kulich
Velitel Jaroslav Bouček
Jednatel Lenka Holečková
Hospodář David Kříž
Preventista Marcela Trousilová
Vedouci kolektivu mladých hasičů Vendula Čížková
člen Petr Richtr
člen Jitka Boučková
člen 

 

Gisela Medašová