Náš sbor

Členská základna

V roce 2023 měl náš sbor celkem 113 členů, z toho  68 mužů a  45 žen. 

 

Výbor Sboru dobrovolných hasičů

Na valné hromadě v roce 2020 byl zvolen výbor v tomto složení:

Starosta Jan Medaš
Náměstek starosty Jiří Kulich
Velitel Jaroslav Bouček
Jednatel Lenka Holečková
Hospodář David Kříž
Preventista Marcela Trousilová
Vedouci kolektivu mladých hasičů Vendula Čížková
člen Petr Richtr
člen Jitka Boučková
člen    Gisela Medašová