Náš sbor

Členská základna

V roce 2022 měl náš sbor celkem xxx členů, z toho  xx mužů a  xx žen. 

  • nejstarším členem byl                                    členem SDH od roku 
  • nejstarší členkou Vlasta Riegerová, narozena v roce 1927,                           členem SDH od roku 1982
  • nejmladším členem 
  • nejmladší členkou 

Výbor Sboru dobrovolných hasičů

Na výroční valné hromadě v roce 2020 byl zvolen výbor v tomto složení:

Starosta Jan Medaš
Náměstek starosty Jiří Kulich
Velitel Jaroslav Bouček
Jednatel Lenka Holečková
Hospodář David Kříž
Preventista Marcela Trousilová
Vedouci kolektivu mladých hasičů Vendula Čížková
člen Petr Richtr
člen Jitka Boučková
člen  

 

Gisela Medašová