Základní úkoly jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Předměřice nad Labem
  • provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při      soustředění a nasazování sil a prostředků
  • provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech
  • spolupracuje při zdolávání požárů a záchranných pracích při živelných pohromách a  jiných mimořádných událostech s ostatními jednotkami PO, útvary Policie ČR a dalšími  orgány podle zvláštních předpisů
  • plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva

Své základní úkoly plní jednotka především na území obce. Na území jiných obcí plní tyto úkoly podle poplachového plánu nebo na základě rozhodnutí Hasičského záchranného sboru kraje.

Členové výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

IMG_1538

Zprava dole: Jaroslav Bouček (velitel), Ondřej Burdych (hasič), Michal Veber (hasič), Martin Siebenbűrger (hasič), Martin Fidral (hasič), David Kříž (strojník), Martin Rob (strojník), Jan Medaš (zástupce velitele), Jan Čížek (hasič), Pavel Holeček (strojník)

Žadatelé o zařazení do výjezdové jednotky musí splňovat následující podmínky:
  • věk 18 let
  • absolvování vstupní lékařské prohlídky
  • absolvování základní odborné přípravy
  • absolvování odborné způsobilosti pro výkon dané funkce
  • strojníci musí mít platné řidičské oprávnění příslušné skupiny. Dále musí absolvovat pravidelné školení řidičů a odbornou přípravu strojníků. Řidiči požárních automobilů se světelným a zvukovým výstražným zařízením, kteří v průběhu čtyř týdnů neřídili požární automobil nebo jiný automobil stejné nebo vyšší hmotnostní kategorie, absolvují v rámci odborné přípravy kondiční jízdy v délce nejméně 10 km v průběhu následujícího týdne. Strojníci určení pouze pro obsluhu přenosných stříkaček musí absolvovat pouze stanovenou odbornou přípravou
Hranice správního obvodu obce

mapaobvodu650