Výjezdová jednotka

Základní úkoly jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Předměřice nad Labem
  • provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při      soustředění a nasazování sil a prostředků
  • provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech
  • spolupracuje při zdolávání požárů a záchranných pracích při živelných pohromách a  jiných mimořádných událostech s ostatními jednotkami PO, útvary Policie ČR a dalšími  orgány podle zvláštních předpisů
  • plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva

Své základní úkoly plní jednotka především na území obce. Na území jiných obcí plní tyto úkoly podle poplachového plánu nebo na základě rozhodnutí Hasičského záchranného sboru kraje.

 

Žadatelé o zařazení do výjezdové jednotky musí splňovat následující podmínky:
  • věk 18 let
  • absolvování vstupní lékařské prohlídky
  • absolvování základní odborné přípravy
  • absolvování odborné způsobilosti pro výkon dané funkce
  • strojníci musí mít platné řidičské oprávnění příslušné skupiny. Dále musí absolvovat pravidelné školení řidičů a odbornou přípravu strojníků. Řidiči požárních automobilů se světelným a zvukovým výstražným zařízením, kteří v průběhu čtyř týdnů neřídili požární automobil nebo jiný automobil stejné nebo vyšší hmotnostní kategorie, absolvují v rámci odborné přípravy kondiční jízdy v délce nejméně 10 km v průběhu následujícího týdne. Strojníci určení pouze pro obsluhu přenosných stříkaček musí absolvovat pouze stanovenou odbornou přípravou
Hranice správního obvodu obce

mapaobvodu650