V letošním roce tomu bylo právě 20 let, kdy jsme v obci společně s TJ Sokol a Klubem vojenské historie uspořádali první dětský den. Tato akce se uskutečnila v sobotu 3. června 2000. První část proběhla v dopoledních hodinách na fotbalovém hřišti, kde byly pro děti připraveny různé soutěže, zábavné atrakce nebo ukázky požárního útoku. Návštěvníci si mohli prohlédnout parní stříkačku, kterou nám zapůjčili dobrovolní hasiči z Opočna. V odpoledních hodinách pokračoval dětský den u restaurace Cejnarka, kde proběhly ukázky hasičské a vojenské techniky, děti soutěžily ve sportovních disciplínách a k poslechu hrála hudební skupina Chřestýš.

V následujících třech letech proběhly dětské dny na bývalém sokolském hřišti v místě, kde dnes stojí sportovní hala. Zázemí nám tady poskytla sokolská tělocvična, kde bylo občerstvení a pro děti zde probíhala různá představení. Na tomto hřišti byl také k vidění vzlet horkovzdušného balónu.

Vzhledem k tomu, že v roce 2004 započaly na sokolském hřišti přípravné práce na stavbu sportovní haly, dětský den se přesunul k restauraci Cejnarka. V tomto roce jsme poprvé k dětskému dni přidali lampionový průvod, který byl za doprovodu mažoretek a dechové hudby zahájen v ul. Na Obci a u Cejnarky na závěr proběhl ohňostroj.

Z důvodu výstavby rodinného domu u Cejnarky se od roku 2006 dětský den přestěhoval na písník. Tento velký prostor jsme využívali na ukázky zásahů hasičů s historickou i současnou technikou, pro děti byly připraveny projížďky na motorových člunech, nechyběly ukázky modelů letadel, vojenské techniky nebo seskok parašutistů. Od roku 2013 probíhá tato akce v obecním parku.

Na dětských dnech se vystřídala celá řada účinkujících, pozvání přijala Světlana Nálepková, se svým pořadem také vystoupil Václav Upír Krejčí. Velkým zážitkem byly pro děti cvičené kachny, ukázky výcviku služebních psů nebo agility. Dětem se líbily přednášky o zvířatech ze záchranných stanic, ukázky s plazy nebo zážitkový program s kozami. Neodmyslitelnou součástí dětských dní byla vystoupení mažoretek, projížďky na koních, lanový park, ohňová show, ohňostroj nebo vědomostní soutěž „Nebezpečí požáru a děti“, kde návštěvníci odpovídali na otázky z oblasti požární prevence. Nesmíme zapomenout na hudební a zábavné pořady jako například Vosa jede, Safari, Možná přijde i kouzelník, Hawai, dětská diskotéka, balónková show, ukázky žonglování a další. Velký úspěch mělo vystoupení parkourové skupiny Station 91, pořad klubu Vem Camara Capoeira nebo ukázka skateboardingu. Na dětských dnech se také vystřídala celá řada atrakcí jako např. nafukovací hrady a skluzavky, kolotoče, houpačky, dětský vláček, bumperball, pouťová střelnice, 3G trenažér a další. V roce 2018 byla tato akce přejmenována na Hasičský den, abychom neomezovali návštěvníky.

Děkujeme všem, kteří se během této doby podíleli na pořádání a organizování dětského dne v naší obci. Chtěli bychom, aby tato vzpomínka byla tím důstojným poděkováním a uznáním všem, kteří byli ochotni pomoci dobré věci. Děkujeme všem sponzorům, kteří během této doby přispívali finanční částkou či věcným darem na uskutečnění dětských dní v naší obci. Děkujeme také všem zastupitelům obce za pomoc a podporu při organizování této akce.