Komíny a topidla

Dbejte na svou bezpečnost a zajistěte u svých spotřebičů na plynná, kapalná nebo pevná paliva pravidelné kontroly a čištění spalinové cesty oprávněnou osobou v oboru kominictví. Dodržujte vyhláškou * stanovené lhůty pro čištění a kontrolu spalinové cesty, tzn.: Kotle do výkonu 50 kW Kontrola spalinové cesty: 1 X za rok Čištění spalinové cesty: Jestliže netopíte déle než 6 měsíců (sezónní provoz): PEVNÁ PALIVA: 2 x za rok PLYNNÁ: 1x za rok KAPALNÁ: 1 x za rok Při celoročním provozu kotle platí: PEVNÁ PALIVA: 3 x za rok PLYNNÁ: 1x za rok KAPALNÁ PALIVA: 2 x za rok

V případě pochybností o správnosti vydaného dokladu o kontrole/ revizi spalinové cesty lze objednatelům služeb v kominictví doporučit, aby si zprávu, která jim byla na základě jejich objednávky vystavena, porovnali s příslušným vzorem uvedeným ve vyhlášce. Spalujete– li vlhké dřevo, zvyšuje se množství usazenin, tedy se zvyšuje i riziko vzniku požáru komínu. Dodržujte předepsaný způsob topení výrobcem topidla a používejte palivo určené k topení ve vašem spotřebiči. Při výměně spotřebičů paliv za výkonnější typ je nutná revize spalinové cesty. Neukládejte žhavý popel do plastových popelnic ani jej neukládejte do blízkosti hořlavých látek.

Dodržujte min. bezpečnou vzdálenost 50 mm mezi hořlavou látkou a komínovým tělesem.  V případě krbů a udíren je nutné dodržet vzdálenost mezi povrchem topidla a uskladněným palivem. Ve směru hlavního sálání je tato vzdálenost 800 mm, v ostatních směrech 200 mm.

Domácnost

Do obydlí zkolaudovaných před rokem 2008 doporučujeme zakoupit a instalovat kouřový hlásič. Jeho jediným úkolem je varovat Vás před nebezpečnou situací, která by mohla vzniknout během doby, kdy právě spíte. Cenová relace se pohybuje mezi 200 – 1500 kč. Hodnota Vašeho života je nevyčíslitelná. Umístěte přístroj poblíž obývacích prostor a ujistěte se, že je signál slyšitelný také v ložnicích. Alespoň 1 x měsíčně vyzkoušejte přístroj stisknutím testovacího tlačítka. Vytvořte pro rodinu únikový plán z domu, kdyby se ozval varovný tón alarmu.

Užívejte elektrické spotřebiče pouze v souladu s návodem výrobce. Zvýšené opatrnosti dbejte při nabíjení el. zařízení obsahující Li-On baterie. Nikdy nenabíjejte Li-Pol baterie bez dozoru. Nabíjecí adaptéry před odchodem z domu vyjměte ze zásuvky. Zkontrolujte, zda nejsou přívodní vodiče nebo prodlužovací šňůry zatížené kusy nábytku poškozené nebo jinak zdeformované. Nepřekračujte povolenou proudovou zátěž u prodlužovacích přívodů.

V případě požáru

V případě požáru nepanikařte, nepohybujte se ve vzpřímené poloze, než otevřete dveře, sáhněte na kliku, zda není horká. Jestliže je klika horká, neotevírejte a pokuste se zvolit jinou trasu. Hasiče volejte, až budete venku z budovy. Do hořícího objektu se nevracejte! Vyčkejte příjezdu hasičů. Každý požár jste povinni bezodkladně oznámit územně příslušnému operačnímu středisku Hasičského záchranného sboru na telefonním čísle 112 nebo 150. To platí i v případě, že požár sami uhasíte a hodláte škodu hlásit pojišťovně. Při nahlášení požáru je třeba uvést: 1 . „Kde“ hoří, 2. „Co“ hoří, 3. „Kdo“ volá

Pálení

Pálení rostlinného odpadu jste povinni nahlásit územně příslušnému operačnímu středisku Hasičského záchranného sboru. Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru. Pro online nahlášení využijte odkaz: http://paleni.hzshk.cz/