Prevence

Několik důležitých zásad z oblasti požární ochrany pro děti a jejich rodiče:

– tísňové číslo hasičů je

150

(bezplatné tel.číslo určené pouze pro nouzové volání)- při oznámení požáru je nutné uvést

kde hoří, co hoří, kdo volá

– volat bezdůvodně na nouzovou linku je velmi špatné, zrovna v té době může potřebovat

pomoc hasičů někdo jiný
– výstražné znamení na autech (houkačka) mi říká „Nechoď na silnici“

Co dělat v případě, když na nás začne hořet oděv.

Zastav se, lehni si a kutálej se.

zastav se, neutíkej, během či chůzí se oheň ještě více rozšíří – běžící osobu je

nutné násilím zastavit, donutit lehnout a uhasit oděv.

lehni si, kdekoli jsi venku nebo uvnitř, okamžitě si lehni na zem a zakryj si

dlaněmi tvář, abys chránil svůj obličej

kutálej se, válej se, dokud plameny neuhasnou – válením se zamezí přístupu

kyslíku potřebného k hoření

Co dělat, když hoří doma.

 

Nejčastější místa požáru jsou kuchyně, koupelny, kotelny, půdy.

Nejčastější zdroje požáru jsou otevřený oheň, sporák, kamna, elektrospotřebiče.

Charakteristické příznaky hoření jsou dým, zápach, světlo, teplo.

– při pohybu v zakouřené místnosti se držte u země, využijte k dýchání

v zakouřeném prostoru třeba kapesník (dýchejte přes kapesník)

– před opuštěním místnosti zjistěte dotekem, nejsou-li horké dveře pokoje.

Pokud jsou dveře horké:

– pokuste se zabránit vstupu nebezpečného kouře.

– snažte se na sebe upozornit křikem „Hoří“, nebo se oknem pokuste upozornit

na sebe kolemjdoucí, nebo zasahující hasiče (např. ručník v okně)

– nikdy se neschovávejte do skříně nebo třeba pod postel (to je důležité pro

obtížnou orientaci v bytě pro zasahujícího hasiče)

– nepokoušejte se unikat oknem pokud se nejedná o přízemní patra

Pokud dveře horké nejsou, urychleně opusťte ohrožený prostor.

– probuďte rodiče, hoří-li v noci

– nikdy se nevracejte pro oblíbené hračky

Co je to „domácí únikový plán“?

Je to předem smluvený způsob úniku či opuštění objektu (bytu,domu), v případě požáru. Zpravidla se vypracovává několik únikových cest a slouží k včasnému a bezpečnému opuštění ohroženého prostoru. Měl by být znám všem členům rodiny. Důležitou součástí únikového plánu je místo setkání členů rodiny (u stromu na zahradě, u sousedů apod.)

Jak se zachovat, jestli ucítím nebo uvidím kouř a jsou doma moji rodiče.

– jsou-li se mnou (dítětem) rodiče, upozorním je, že cítím kouř, popřípadě vidím plameny

– jestli rodiče zjistí, že u nás hoří a nemohou oheň uhasit, půjdeme společně ven z domu.

– nebudeme se vracet domů, dokud nám hasiči neřeknou, že je to bezpečné.

– budeme používat „domácí únikový plán“.

– někdo z dospělých zavolá na telefonní číslo 150

– nikdy se nebudeme pro nic vracet a zůstaneme na smluveném místě

Co rozhodně nedělat!

– nikdy si nehrajte se sirkami

– nikdy si nehrajte blízko zdrojů ohně – kamna, krby, táborový oheň apod.

– nikdy si nehrajte v kuchyni u sporáku

– nikdy si nehrajte s dělobuchy (zábavnou pyrotechnikou)

– nikdy si nehrajte s předměty označenými jako hořlaviny(plamínky,pro starší hořlavina)

– nikdy si nehrajte s předměty označenými-jako POZOR JED (lebkou)

– nikdy si nehrajte s elektrickými dráty od světel apod.

– nikdy si nehrajte se světly či svíčkami na vánočním stromku

Jak zabránit požáru v přírodě.

– zapálení ohně je práce pro dospělé!!!

– oheň by se neměl zapalovat v blízkosti lesa (50 metrů) pod stromy, na kořenech stromů,

na suchém místě (rašelina, listí, v blízkosti suché trávy)

– oheň nerozdělávejte za větru a velikého sucha

– je dobré mít vždy po ruce nádobu s vodou nebo zdroj vody (studánka, potok)

– před rozděláním ohně je vhodné vyhloubit díru a ohradit ohniště kameny (pozor na oheň

v lesní hrabance)

– nedělejte nikdy velký oheň s vysokými plameny

– neseďte příliš blízko ohně (hrozí nebezpečí vznícení šatů a popálení)

– neházejte do ohně žádné bouchací kuličky ani jinou pyrotechniku

– pečlivě uhaste oheň velkým množstvím vody a ujistěte se, že opravdu nehrozí žádné

nebezpečí

– při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladná

Pokud se někdy stanete svědky většího požáru v lese, nesnažte se oheň uhasit. Spěchejte požár oznámit k nejbližšímu domu, nebo upozorněte prvního dospělého popř. volejte na linku 150.

Použitá literatura: Výchova dětí v oblasti požární ochrany.

Autoři:Bohdan Mikulka, Štěpán Mikulka, Mgr. Miroslav Piňos, Ing. Jiří Horáček,

Česká asociace hasičských důstojníků.

Sbor dobrovolných hasičů v Předměřicích nad Labem.