Obec Předměřice nad Labem

Obec Předměřice nad Labem se nachází v okrese Hradec Králové 5 km severně od centra krajského města.

Dějiny:

První zmínky o Předměřicích sahají do roku 1397. V roce 1586 byla obec společně s Lochenicemi zasažena morovou epidemií.

Po zrušení šlechtických panství v roce 1850 jsou na základě císařského nařízení z roku 1849 pro záležitosti státní správy jako základní správní jednotka zřízeny okresy. Předměřice patřili k okresu Hradec Králové. V roce 1856 byla vybudovaná železniční trať západně od obce a 3. října 1857 projel první vlak z Pardubic do Liberce.

Během vojenských sporů v 19. století utrpěla obec velké škody. 3. července 1866 proběhla nedaleko od obce (cca. 3 km na západ) známá bitva u Chlumu.

V roce 1871 byl založen místní cukrovar jako akciová společnost „Společný rolnický cukrovar“. V roce 1948 byl znárodněn, provoz byl ukončen v roce 1998. Komín o výšce 59 metrů je již z dálky znamením Předměřic.

V roce 1914 se zahájily práce na výstavbě pohyblivého jezu v kubistickém stylu podle plánů architekta pana Pavla Janáka, který měl nahradit původní pevný jez, vzdouvající vodu do Labského náhonu. Vedle jezu na pravém břehu byla v letech 1916–1923 postavena vodní elektrárna. Nevhodné založení celé stavby však způsobilo, že se roku 1932 vodní dílo zřítilo. Oprava jezu byla dokončena v r. 1933 a spočívala ve stavbě hradlového jezu v havarované části vodního díla. V roce 1940 zahájila firma Kindl z Prahy práce na výstavbě nového vodního díla umístěného o 145 m níže po toku.

V letech 1915 a 1925 proběhla regulace řeky Labe.

Geografie:

Předměřice nad Labem leží na pravém břehu řeky Labe ve východočeské rovině. Východně se nachází letiště Hradce Králové. Předměřicemi nad Labem vede železnice Pardubice–Liberec a západní částí obce vede státní silnice I/33 z Hradce Králové do Jaroměře.
Sousední obce jsou Lochenice na severu, Skalička na severovýchodě, Rusek a Správčice na východě, městské části Hradce Králové – Pouchov, Plácky a Plotiště nad Labem na jihu, Bříza na jihozápadě, Světí na západě a Neděliště na severozápadě.

Zajímavosti:

Od roku 1919 obdržela obec pro lepší rozlišení úřední dodatek „nad Labem“.

V roce 2005 odmítlo místní zastupitelstvo jednat o sloučení s Hradcem Králové.

Ke dni 3. 7. 2006 žilo v Předměřicích nad Labem 1806 obyvatel.

Nadmořská výška 240 m n.m.

GPS: 50°15’26.651″N, 15°49’16.351″E