Archive for SDH Předměřice nad Labem

Veřejná sbírka pro obec Višňová

Po příjezdu z Višňové jsme hned začali s přípravami na zahájení veřejné sbírky. Den zahájení veřejné sbírky byl stanoven na 20. září 2010. Pro občany, kteří chtěli přispět finanční hotovostí, proběhla sbírka v sobotu 2. října 2010 od 9.00 do 15.00 hodin v hasičské zbrojnici. Pro bezhotovostní příspěvky byl zřízen zvláštní účet. Celkem se podařilo vybrat částku ve výši 28 850,-Kč. Chtěli bychom touto cestou jménem všech lidí ze zaplavených oblastí poděkovat všem, kteří přispěli na tuto mimořádnou akci.

Opět záplavy

Neuplynuly ani tři měsíce od ničivých povodní na Moravě a naší republiku opět zasáhly povodně. V Libereckém a Ústeckém kraji napáchaly škody za více jak 10 miliard korun a zasáhly dva a půl tisíce domácností. Po zhlédnutí dramatických záběrů ve sdělovacích prostředcích jsme byli rozhodnuti v rámci našich možností pomoci.Stržený most po záplavách

Pokračování

Okrsková soutěž v požárním sportu

Poslední červnovou sobotu proběhla v Sendražicích okrsková soutěž, která byla součástí soutěže „O pohár starosty obce“.  V rámci okrsku  muži obsadili 3. místo, ženy si odvezly pohár za 2. místo, v soutěži „O pohár starosty obce“ se družstvo mužů umístilo na 4. místě, ženy vybojovaly pohár za 2. místo.

Mimořádná humanitární sbírka

Na 19. června byla vyhlášena již zmiňovaná humanitární sbírka, která proběhla v hasičské zbrojnici.

Pokračování

Dětský den

Ve dnech 4. a 5. června jsme pro děti opět uspořádali dětský den.Dětský den

Pokračování

Záplavy v ČR

Dlouhotrvající deště způsobily v polovině května rozsáhlé záplavy v Moravskoslezském kraji. Nejvíce bylo zasaženo Karvinsko, Bohumínsko ale také okolí Odry a Lubiny.

Pokračování

Pálení čarodějnic

Poslední dubnový den jsme vyjížděli na požární dozor při pálení čarodějnic, které se uskutečnilo na písníku a v rámci požární prevence jsme 22. května pro občany připravili akci „Kominické služby“, která byla zaměřena na kontroly a čištění komínových těles. Tentýž den jsme se zúčastnili soutěže v požárním sportu ve Světí, kde družstvo mužů obsadilo 6. místo.Pálení čarodějnic

Výjezdy jednotky

V průběhu měsíce ledna naše jednotka ještě několikrát vyjížděla k odstraňování rampouchů a sněhových převisů z budovy bývalé školy a z budovy firmy J-4.Odstraňování sněhu z budovy firmy J-4

Sněhová kalamita

Ještě ve večerních hodinách dne 8. ledna byl naší jednotce vyhlášen poplach. Operačním důstojníkem bylo oznámeno, že vlivem hustého sněžení jsou na silnici mezi obcemi Předměřice nad Labem a Neděliště zapadlá vozidla. Silnice z Předměřic do Nedělišť Silnice z Nedělišť do Světí

Pokračování

Turnaj v bowlingu

Dne 8. ledna jsme ve sportovní hale uspořádali turnaj v bowlingu o pohár starosty SDH mezi družstvem žen a družstvem mužů. Po úporném boji ženy obsadily krásné druhé místo, muži vybojovali pohár za první místo.