Činnost mladých hasičů

Ani v zimě mladí hasiči nezaháleli.img_2530

Ve školní tělocvičně nacvičovali vystoupení na dětský den, připravovali se na jarní kolo hry Plamen a na soutěže v požárním sportu. I v letošním roce děti pokračovaly ve sběru starého papíru a zapojily se do literární a výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Kolektiv se také podílel na úklidu prostoru pod nádražím, kde děti po celé ploše posbíraly veškeré plasty, sklo a další odpad, který se tam za ty roky nashromáždil.