Požární dozor-pálení čarodějnic

Poslední dubnový den jsme vyjížděli na zajištění požárního dozoru při pálení čarodějnic, které proběhlo na písníku. Jen silný vítr nám komplikoval celý průběh této akce. K zapálení došlo ve 20 hodin, jednotka po celou dobu dohlížela na to, aby nedošlo ke vznícení travního porostu. Ohniště bylo uhašeno až následující den v odpoledních hodinách.30.4.2013

Pálení čarodějnic se odehrává v noci z 30.dubna na 1.května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Lidé byli přesvědčeni, že se v tuto noc slétávají čarodějnice na čarodějnický sabat. O půlnoci před sv. Jakubem a Filipem měly zlé síly moc škodit lidem a daly se nalézt nejrůznější poklady v podzemních slujích a jeskyních. Na ochranu před zlou mocí čarodějnic se na vysoko položených místech pálily ohně. Postupem času se z této tradice stalo nám dobře známé pálení čarodějnic.