Soutěž v požárním sportu ve Světí

V sobotu 19. května se naše družstva mužů a žen zúčastnila první soutěže v tomto roce ve Světí.Ani důkladná příprava našim ženám nepomohla na stupně vítězů

Po nástupu byla zahájena soutěž dětí, poté následovala družstva žen a mužů. Našim ženám se požární útok nevydařil, s časem 70.44 vteřin se umístily na posledním 6. místě. Muži provedli požární útok bez chyby, ze 14. družstev s časem 31.47 vteřin obsadili 6. místo, před ně se dostala jen družstva, která měla stříkačky s vyšším výkonem.