Valná hromada

20240126_192357

V pátek 26. ledna proběhla v hasičské zbrojnici valná hromada Sboru dobrovolných hasičů. Jednání vedl starosta sboru Jan Medaš. Po zahájení následovala minuta ticha za uctění památky zesnulých členů našeho sboru. Následovala zpráva o činnosti, kde byla zhodnocena práce s mládeží, výjezdy jednotky k mimořádným událostem, úspěchy soutěžních družstev a zhodnocení kulturních a společenských akcí, které náš sbor pořádal. Dalším bodem programu byla zpráva o hospodaření sboru za uplynulý rok, návrh rozpočtu a plán činnosti na letošní rok. Na závěr starosta sboru poděkoval všem členům za aktivní činnost, obecnímu zastupitelstvu za spolupráci a sponzorům za přispění na činnost.