130 let SDH Smiřice

Na oslavy přijeli také hasiči z Polska

V sobotu 30. června se naše historická stříkačka vypravila do Smiřic, kde probíhala akce spojená se 130. výročím založení hasičského sboru.


Po slavnostním průvodu byla zahájena soutěž v požárním sportu. Během dne byla k vidění ukázka zásahu u dopravní nehody, činnost chemické jednotky a historická hasičská technika.  Na závěr proběhlo vyhodnocení soutěže v požárním sportu, kde naše ženy obsadily 4. místo.