120 let SDH Předměřice nad Jizerou

Dne 18. června jsme přijali pozvání do Předměřic nad Jizerou, kde se u příležitosti 120. výročí Na soutěži v Předměřicích nad Jizerouzaložení místního hasičského sboru uskutečnila okrsková soutěž v požárním sportu.

Při slavnostním nástupu jednotek jsme předali místním hasičům věcné dary a popřáli hodně úspěchů do další činnosti. Následně se za účasti 39. družstev uskutečnila soutěž v požárním útoku. Každé družstvo mělo dva pokusy, započítáván byl lepší čas. Naše družstvo mužů při prvním pokusu dosáhlo času 32,28 vteřin, druhý pokus se nevydařil, protože došlo k rozpojení hadic. Družstvo žen dosáhlo časů 44,91 a 31,25 vteřiny. V celkovém pořadí muži obsadili 10. místo, ženy skončily čtvrté. V kategorii hostů jsme obdrželi poháry za 1. místa.