V souvislosti s mimořádnou epidemiologickou situací nabízíme pomoc seniorům, osamoceným lidem a osobám se zdravotním omezením, kteří si sami nedokážou obstarat potraviny, léky, hygienické potřeby nebo jiné služby nezbytné pro chod domácnosti.

 

20200415_094153