Archive for SDH Předměřice nad Labem

Turnaj v bowlingu

Turnaj v bowlingu

První únorovou neděli se v odpoledních hodinách ve sportovní hale v Předměřicích uskutečnil turnaj v bowlingu, kterého se zúčastnil kolektiv mladých hasičů i děti, které nejsou zapojeni do činnosti. Děti se nejdříve musely trochu rozehrát a těm nejmenším pomáhali rodiče. Z našeho kolektivu se nejlépe dařilo Lukáši Robovi a z ostatních dětí zvítězila Terezka Holečková s mamkou.

Pokračování

Přišly k nám nové děti

Počátkem roku se do kolektivu mladých hasičů přihlásily nové děti, které se zapojily do naši činnosti. Do mladších dětí se přihlásil Gabriel Kobza, Matouš Suchý a Jakub Valášek. Do kategorie starších dětí Nikola Hromádková, Veronika Hromádková, Kateřina Voňková, Terezka Suchá, Václav Folta a Šárka Foltová . Za dorost se přihlásila Petra Horáková, která nám bude pomáhat s výcvikem.

Výroční valné hromady

Měsíc leden je každoročně vyčleněn výročním valným hromadám. Ne jinak tomu bylo i v letošním roce.Výroční valná hromada Předměřice n/L

Pokračování

Návštěva Hasičského záchranného sboru

Dne 23.1.2013 se kolektiv mladých hasičů vypravil do Hradce Králové k prohlídce stanice Prohlídka stanice HZS Hradec KrálovéHasičského záchranného sboru v ul. U Přívozu.  Zde proběhla prohlídka hasičské techniky a výstroje, která se používá při výjezdech k zásahům. Někteří si mohli vyzkoušet protichemický oblek a podívat se do kabiny hasičských vozidel.  Během prohlídky jsme také byli svědky skutečného výjezdu jednotky k zásahu.

Pokračování

Vánoční besídka

Dne 22. prosince jsme pro kolektiv mladých hasičů za odměnu uspořádali vánoční besídku.Vánoční besídka

Pokračování

Mikulášská nadílka

Tak copak nám řekneš za básničku?

První prosincový den jsme v hasičské zbrojnici uspořádali pro všechny dětské členy mikulášskou nadílku, kde se zastavil jeden hodný Mikuláš a dva neposlušní čerti. Děti řekly básničku, či zazpívaly a za to dostaly sladkou odměnu.

 

Sběr starého papíru

Sběr starého papíru

Kolektiv mladých hasičů se také zapojil do sběru starého papíru a železného šrotu. Za tyto peníze jsme zakoupili dvě sady hadic na požární sport a občerstvení na vánoční besídku.

Drakiáda

Počasí nám moc nepřálo

Dne 20. října jsme uspořádali na místním fotbalovém hříšti pro náš kolektiv drakiádu. Soutěžilo se o to, komu bude nejlépe lítat drak. Počasí nám sice moc nepřálo ale  nakonec jsme si to všichni užili. Vítězem se stal Vašek Černý.

První závod mladých hasičů

Naše první hlídka na startu

Dne 13. října se konala podzimní soutěž hry PLAMEN v Horních Černůtkách. Byla to první soutěž našich dětí a na start jsme přihlásili hned dvě hlídky.

  Pokračování

Soutěž v Černožicích

V měsíci září se naše družstvo žen vydalo na poslední soutěž v tomto roce do Černožic. I když počasí příliš nepřálo, ženy si z této soutěže odvezly pohár za 3. místo. Pohár za třetí místo a metr salámu, to je slušné...