Cvičení v dálkové dopravě vody

Dálková doprava vody SendražiceV neděli 26. září bylo v rámci okrsku uspořádáno námětové cvičení v dálkové dopravě vody, které se uskutečnilo v Sendražicích. Cílem námětového cvičení bylo seznámit velitelé a strojníky se znalostí problematiky dálkové dopravy vody, která je nutná k dobré připravenosti jednotek požární ochrany a dává předpoklady k úspěšnému provedení zásahu při nedostatku vody poblíž místa zásahu. Této akce se zúčastnily sbory z Nedělišť, Sendražic a Předměřic nad Labem.

Sraz účastníků cvičení byl v 9 hodin před hasičskou zbrojnicí v Sendražicích, kde proběhla teoretická příprava. Strojníci se zde seznámili se základními způsoby dodávky vody na velké vzdálenosti. Po teoretické přípravě se sbory s technikou přesunuly na trasu. Z důvodu nepříznivého počasí proběhla praktická část dálkové dopravy vody pouze v prostoru místní požární nádrže. Zde si jednotlivé sbory připravily techniku a stroje byly propojeny jednoduchým vedením.  Doprava vody byla prováděna pomocí sběračů ze stroje do stroje. Dodávku vody do celého vedení zajišťoval stroj PS-12 SDH Předměřice, následovala stříkačka PS-12 SDH Neděliště. Jako poslední byl na trase umístěn stroj PS-12 SDH Sendražice. Na závěr byla provedena tlaková zkouška stříkaček a současně proběhlo doporučení na odstranění případných závad.