Cvičíme v tělocvičně

20240110_170816

V zimních měsících mladí hasiči cvičí v tělocvičně, kde hravou formou zdokonalují své pohybové dovednosti. Učí se hry s míčem, zlepšují koordinaci a prostorovou orientaci, zvládají sportovní hry a začleňují se do sportovního kolektivu. Při cvičení se využívá mnohých pomůcek, jako jsou gymnastické míče, švédské bedny, lana nebo balanční překážky. Cvičíme každou středu od 17. hodin.