Den válečných veteránů

U příležitosti Dne válečných veteránů se v sobotu 12. listopadu v obci uskutečnil pietní akt, kde členové Klubu vojenské historie a zástupci obce uctili  památku padlých ve válečných konfliktech. Naše jednotka prováděla řízení dopravy a dohlížela na bezpečnost a plynulost silničního provozu. IMG_2380