Hasičské cvičení – základní škola

Dne 12. dubna jsme absolvovali taktické cvičení v objektu základní školy, kterého se zúčastnily jednotky z Lochenic a Předměřic. Nacvičovali jsme zde evakuaci osob, která je nezbytná v případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události. Dále se žáci seznámili s vyhledáváním osob v objektu s použitím dýchací techniky, provedením prvotního zásahu při likvidaci požáru a poskytnutím předlékařské pomoci u zraněných osob. Na závěr si žáci prohlédli hasičskou techniku a vyzkoušeli si stříkání z proudnice na cíl.

Cvičení- základní škola Předměřice n/L