Hasičské slavnosti Litoměřice 2014

Ve dnech 6. – 7. června proběhl v Litoměřicích celorepublikový sraz hasičstva s výstavou historické hasičské techniky. Poprvé v historii se této akce zúčastnil i náš sbor s historickou stříkačkou.

Slavnostní nástup

 

Do Litoměřic se sjelo celkem 250 sborů z České republiky, pozvání přijaly také dobrovolní hasiči ze Slovenska, Polska, Německa a Maďarska.  Páteční program proběhl na litoměřickém výstavišti, kde byla vystavena historická hasičská technika v majetku dobrovolných hasičských sborů, doplněná o prezentaci současné nejmodernější techniky Hasičského záchranného sboru ČR a Armády ČR.  Páteční program byl zakončen Floriánskou mší v litoměřické katedrále sv. Štěpána s přehlídkou hasičských praporů. V sobotu dopoledne proběhl slavnostní nástup a průvod hasičů na litoměřickém náměstí za účasti vrcholných představitelů naší země včetně významných osob kulturního a společenského života.  Program pokračoval výstavou historické hasičské techniky, epozicí hasičských uniforem, přileb a modelů. Návštěvníci mohli zhlédnout mnoho zajímavých ukázek s historickou technikou nebo nejnovější hasičskou speciální techniku. Slavnosti byly zakončeny hasičskou hudební fontánou a velkolepým ohňostrojem.