Humanitární sbírka

V sobotu 23. dubna proběhla v hasičské zbrojnici humanitární sbírka.

IMG_9811

Darováním nepotřebných oděvů a dalších věcí občané umožnili jejich další využití. Pomohli tak dobré věci. Navíc pomohli šetřit životní prostředí a rovněž vytvořit pracovní příležitosti lidem v krizové životní situaci.

Veškerý materiál bude využit pro humanitární účely v ČR nebo pro potřeby občanů nacházejících se v obtížné finanční situaci.

Děkujeme všem, kteří se do humanitární sbírky zapojili.