IMZ velitelů jednotek PO

V sobotu 11. března proběhlo na stanici HZS Pražská instruktážně metodické zaměstnání velitelů, kterého se zúčastnili členové naší jednotky.20230311_083555

Nejdříve proběhlo seznámení s řádem výkonu služby v jednotkách požární ochrany, které bylo zaměřeno na vymezení pojmů v technické a strojní službě včetně radiového spojení jednotek. Následovala ukázka techniky na stanici, a součástí byla také prohlídka integrovaného operačního střediska. Všichni účastníci si vyplnili psychologický test osobnosti a na závěr proběhlo písemné přezkoušení znalostí.