IMZ velitelů jednotek požární ochrany

V sobotu 4. listopadu proběhlo na stanici HZS v Hradci Králové školení velitelů jednotek požární ochrany. 20171104_131604

Tohoto školení se zúčastnili velitelé naší jednotky. Cílem zaměstnání bylo proškolení z legislativy, změny v technické, chemické a strojní službě a komunikace velitelů s operačním střediskem. V další části proběhl praktický výcvik a prohlídka techniky. Na závěr došlo k přezkoušení ze znalostí formou testu.