Kominické služby

V rámci požární prevence jsme v obci zorganizovali akci zaměřenou na kontroly komínů. Tyto kontroly proběhly ve dnech 2.-4. listopadu. Vzhledem k tomu, že tuto preventivní činnost organizujeme každý rok, nebyly v rámci kontrol zjištěny žádné závažné nedostatky.