Kontroly komínů

Ve dnech 26.- 29. října proběhly v obci kontroly komínů. Tato preventivní akce byla zaměřena na kontrolu spalinových cest a stav komínových těles. Čištění spalinových cest je jedním z nejdůležitějších preventivních úkolů zabraňujících možným otravám oxidem uhelnatým. Až 90 % požárů komínů je způsobeno nedostatečným nebo neodborným vyčištěním komína. Při kontrolách u spotřebičů na plynná paliva bylo zjištěno několik závad týkajících se neprůchodnosti kondenzátní jímky. U spotřebičů na tuhá paliva bylo nejčastější závadou zadehtování komínu, pravděpodobně zde docházelo ke spalování vlhkého dřeva nebo domovního odpadu. Další kontroly komínů proběhnou na jaře po ukončení topné sezóny.