Kontroly komínů

V rámci požární prevence proběhly v měsíci listopadu v obci kontroly komínů.

komin

Celkem bylo zkontrolováno 95 komínů. U spotřebičů na plynná paliva bylo nejčastější závadou neprůchodnost kondenzátní jímky. V několika případech bylo opět zjištěno, že ve spotřebičích na tuhá paliva dochází ke spalování plastů nebo domovního odpadu, což je zakázáno. Majitelé objektů byli na tuto skutečnost upozorněny.

Nespalujte doma odpad