Kontroly komínů

V rámci požární prevence proběhly ve dnech 13. a 14.května v obci kontroly komínů.

Kontroly komínů a spalinových cest jsou bohužel stále podceňované. V důsledku toho dochází každoročně k mnoha požárům a dokonce i ztrátám na životech. Čištění spalinových cest je jedním z nejdůležitějších preventivních úkolů zabraňujících možným otravám oxidem uhelnatým.