Kontroly komínů

Ve dnech 20. – 22. října jsme v rámci požární prevence v obci zorganizovali podzimní kontroly komínů.

 

Celkem byla provedena kontrola a čištění komínů v 52. rodinných domech a bytovkách. Tyto kontroly organizujeme pravidelně 2x ročně.