Kontroly komínů

V rámci požární prevence proběhly ve dnech 3.-5. května v obci kontroly komínů.

Obecně mezi nejčastější závady patří zanesení komínu dehtem, které vzniká topením nedostatečně vyschlým dřevem, nebo je špatně nastavený kotel v kombinaci s nedostatečným tahem. Je třeba si uvědomit, že dřevo je pořádně vyschlé až po dvou letech. V žádném případně nespalujte žádné odpadky. Jednak byste se mohli dočkat kontroly na základě udání sousedů, a také byste si mohli zanést nejen komín, ale i kotel či kamna.  Další kontroly proběhnou na podzim před zahájením topné sezóny.