Kontroly komínů

V obci proběhly v tomto roce dvě akce zaměřené na kontroly komínů.

Kontroly komínů a spalinových cest jsou v bohužel stále podceňované. V důsledku toho dochází v ČR každoročně k mnoha požárům a dokonce i ztrátám na životech. Čištění spalinových cest je jedním z nejdůležitějších preventivních úkolů zabraňujících možným otravám oxidem uhelnatým. Při kontrolách v obci bylo nejčastější závadou u spotřebičů na plynná paliva neprůchodnost kondenzátní jímky. V několika případech bylo zjištěno, že u spotřebičů na tuhá paliva pravděpodobně docházelo ke spalování vlhkého dřeva, což mělo za následek zadehtování komínu.