Kontroly komínů

Ve dnech 24.-27. září jsme v obci uspořádali preventivní akci zaměřenou na kontroly komínů.

U spotřebičů na plynná paliva byla nejčastější závada týkající se  neprůchodnosti kondenzátní jímky. V několika případech bylo zjištěno zadehtování komínu, což je důsledkem nedokonalého spalování. Při tomto procesu vznikají látky tvořící dehet, k jehož usazování napomáhá kondenzát, který vzniká při poklesu teploty spalin pod rosný bod. Tuto problematickou situaci může podporovat i skutečnost, že zejména u starších objektů nedochází k ověření vhodnosti spalinové cesty pro konkrétní typ spotřebiče na tuhá paliva.