Kontroly komínů


Ve dnech 22.-24. října proběhla v obci akce zaměřená na kontroly komínů a čištění spalinových cest.

Kontroly komínů a spalinových cest jsou bohužel stále podceňované. V důsledku toho dochází každoročně k mnoha požárům a dokonce i ztrátám na životech. Čištění spalinových cest je jedním z nejdůležitějších preventivních úkolů zabraňujících možným otravám oxidem uhelnatým.

Komíny se čistí zejména kvůli bezpečnosti osob a také kvůli možným hmotným škodám na majetku. Musíme si uvědomit, že v případě požáru, který vznikne na spalinové cestě, se pojišťovna bude zajímat, zda byly dodrženy lhůty čištění a kontroly komínového tělesa.