Kontroly komínů

Ve dnech 13. – 15. května proběhla v obci preventivní akce zaměřená na kontroly a čištění komínů.

Čištění spalinových cest je jedním z nejdůležitějších preventivních úkolů zabraňujících možným otravám oxidem uhelnatým. Při kontrolách u spotřebičů na plynná paliva bylo zjištěno několik závad týkajících se neprůchodnosti kondenzátní jímky. U spotřebičů na tuhá paliva bylo nejčastější závadou zadehtování komínu, pravděpodobně zde docházelo ke spalování vlhkého dřeva. Další kontroly komínů proběhnou na podzim před zahájením topné sezóny.