Kontroly komínů

Ve dnech 2. a 3. listopadu proběhla v obci akce zaměřená na kontroly komínů.376408-free1-j6ilk

Z důvodu velkého počtu zájemců kontroly začaly už v pátek 1. listopadu. Celkem bylo zkontrolováno 60 komínů. U většiny komínů nebyly zjištěny žádné závady. V několika případech došlo k zadehtování komínu vlivem spalování vlhkého dřeva , u jednoho spotřebiče na plynná paliva byl zjištěn nedostatečný přívod vzduchu, což mohlo mít za následek otravu kysličníkem uhelnatým. Další kontroly komínů proběhnou v měsíci květnu 2014.