Kropení hřiště pod nádražím

Jednotka v letních měsících prováděla kropení hřiště pod nádražím.

IMG_8141

V důsledku dlouhotrvajícího sucha jsme museli zavlažovat celou plochu, aby nedošlo k poškození travního porostu.