Mikulášská nadílka

Tak copak nám řekneš za básničku?

První prosincový den jsme v hasičské zbrojnici uspořádali pro všechny dětské členy mikulášskou nadílku, kde se zastavil jeden hodný Mikuláš a dva neposlušní čerti. Děti řekly básničku, či zazpívaly a za to dostaly sladkou odměnu.