Mimořádná humanitární sbírka

Humanitární sbírka v hasičské zbrojnici

Počátkem měsíce února došlo ke katastrofálnímu nedostatku sbírek ošacení pro potřebné. Proto jsme byli požádáni o pomoc při sběru použitého ošacení v naší obci. Tato akce proběhla 23. února v hasičské zbrojnici a občané mohli kromě letního a zimního oblečení odevzdat také lůžkoviny, ručníky, nádobí nebo přikrývky. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli na tuto akci.