Mimořádná humanitární sbírka

Na 19. června byla vyhlášena již zmiňovaná humanitární sbírka, která proběhla v hasičské zbrojnici.

Tuto sbírku jsme zorganizovali ve spolupráci s obecním úřadem a Diakonií Broumov na pomoc lidem v zatopených oblastech. Občané zde shromáždili převážně letní a zimní oblečení, lůžkoviny, ručníky, hygienické potřeby, čistící prostředky, oděvy,  balené vody, kojenecké  pleny, gumové rukavice a holínky. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli na tuto mimořádnou akci.  Tento den jsme se také zúčastnili soutěže v požárním sportu v Nedělištích. Muži zde obsadili 5. místo a ženy si odvezly pohár za druhé místo.