Návštěva hasičské zbrojnice v Lochenicích

Dne 28. června a 9. července děti navštívily hasičskou zbrojnici v Lochenicích. Zde proběhla prohlídka hasičského vybavení včetně pomůcek, které se používají při zásahu u dopravních nehod a děti se také seznámily se základy předlékařské pomoci.