Návštěva SDH v Lochenicích

V pátek 28. listopadu se naši nejmenší hasiči vypravili do Lochenic k prohlídce hasičské zbrojnice.

P1015447

Děti si zde prohlédly hasičskou techniku, kterou používá zásahová jednotka při výjezdech k mimořádným událostem. V další části programu si mohly na figurínách vyzkoušet masáž srdce nebo dýchání z úst do úst.