Návštěva stanice Hasičského záchranného sboru

Ve středu 9. prosince starší děti navštívily stanici Hasičského záchranného sboru v Hradci Králové.

IMG_9295

Děti si prohlédly techniku, kterou používají hasiči při výjezdech k mimořádným událostem. Poté se přesunuly na učebnu, kde pro ně byla připravena přednáška na téma základy první pomoci. Děti se nejdříve seznámily se všeobecnými zásadami poskytování první pomoci. V praktické části si vyzkoušely použití tlakových obvazu při zastavení krvácení, jakým způsobem se provádí nepřímá masáž srdce a jak postupovat při zástavě dechu.