80 let SDH Smržov

Další akce, které jsme se zúčastnili s historickou stříkačkou, byly oslavy 80 let založení hasičského sboru ve Smržově.Fontána vytvořena pomocí hasičských stříkaček

Pokračování

130 let hasičského sboru v Předměřicích nad Labem

Slavnostní průvod

Nejvýznamnější akce tohoto roku proběhla v sobotu 1. září, kdy jsme si připomněli 130 let od založení hasičského sboru v obci.

Naši malí hasiči Pokračování

Výjezdy k zásahům

Odstraňování spadlého stromu v ul. V Aleji

V měsíci červenci jednotka vyjížděla hned k několika mimořádným událostem,  dne 6. 7. k odstranění spadlého stromu po větrné smršti v ul. V Aleji,  24.7. k  požáru skládky v objektu panelárny a  29.7. v několika případech k odstraňování naplavené zeminy po přívalových deštích. První srpnový den jsme vyjížděli k požáru strniště mezi obcemi Předměřice a Světí.

 

Soustředění mladých hasičů

Nacvičovali jsme také střelbu ze vzduchovky...

O prázdninách ve dnech 21. a 22. července se kolektiv mladých hasičů vypravil na první hasičské soustředění, které proběhlo v Dolním Bousově. V krásném prostředí bousovské přírody děti nacvičovaly topografii, střelbu ze vzduchovky a zdravovědu....a ve volném čase jsme se koupali s vodníkem

 

Ve volném čase se koupaly v nedalekém rybníku, nechybělo opékání špekáčků a po dlouhém přemlouvání dětí jsme všichni strávili noc pod širákem. Na zpáteční cestě jsme ještě navštívili muzeum na Chlumu.

Pokračování

Návštěva hasičské zbrojnice v Lochenicích

Dne 28. června a 9. července děti navštívily hasičskou zbrojnici v Lochenicích. Zde proběhla prohlídka hasičského vybavení včetně pomůcek, které se používají při zásahu u dopravních nehod a děti se také seznámily se základy předlékařské pomoci.

Výcvik psů

Členové našeho sboru se také podíleli na zdokonalovacím výcviku psů Záchranné kynologické brigády, jejíž činnost je zaměřena na vyhledávání osob. Jako figuranti jsme byli rozmístěni do prostoru, který následně prohledávali speciálně vycvičení psi.

130 let SDH Smiřice

Na oslavy přijeli také hasiči z Polska

V sobotu 30. června se naše historická stříkačka vypravila do Smiřic, kde probíhala akce spojená se 130. výročím založení hasičského sboru.

Pokračování

140 let SDH Lochenice

V pátek 22. a v sobotu 23. června jsme přijali pozvání do sousedních Lochenic na oslavy 140 let vzniku hasičského sboru.Ukázka zásahu naší jednotky

Pokračování

Soutěž v Nedělištích

Nástup soutěžních družstev

V Nedělištích na fotbalovém hřišti se v sobotu 16. června uskutečnila okrsková soutěž v požárním sportu, která byla součástí soutěže O pohár starosty obce.

Pokračování

110 let SDH Plačice

V sobotu dne 9. června jsme se vydali do Plačic na oslavy 110. výročí založení místního Slavnostní nástup družstevhasičského sboru.

Pokračování