Odborná příprava strojníků

Ve dnech 29. a 30. března proběhla v Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech odborná Praktická část výukypříprava strojníků, které se zúčastnili členové naší jednotky.

Teoretická část byla zaměřena na přehled legislativy vztahující se na požární ochranu, organizaci požární ochrany v ČR,  konstrukci a činnost čerpadel atd. V praktické části si pak účastníci kurzu vyzkoušeli obsluhu hasičské techniky, proběhlo seznámení se zásadami při dálkové dopravě vody a s odstraňováním běžných závad hasičské techniky. Na závěr odborné přípravy pak proběhlo přezkoušení formou testu.