Ohlédnutí za rokem 2023

Rok 2023 patřil z pohledu hasičů k těm klidnějším. Několik planých poplachů, výjezdy na likvidaci nebezpečného hmyzu, zahoření technologického celku v objektu J – 4 pásové pece nebo únik ropných produktů do vodoteče Na Obci. To bylo několik mimořádných událostí, které se během roku staly v naši obci.

Dále v obci proběhl sběr železného šrotu, humanitární sbírka a kontroly komínů. V měsíci červnu jsme uspořádali Hasičský den a za zmínku ještě stojí námětové cvičení jednotek požární ochrany, jehož cílem byl nácvik evakuace žáků z objektu Základní školy v případě vzniku mimořádné události.

Uplynulý rok nám také přinesl spoustu nových zážitků, zkušeností a radosti z našich úspěchů. Mladí hasiči si rozšířili sbírku pohárů za umístění v požárním sportu, zdokonalili si plavecké schopnosti, seznámili se s poskytnutím první pomoci a zúčastnili se turnaje v bowlingu. Děti v Závodu hasičské všestrannosti a brannosti dosáhly skvělých výsledků a za odměnu se vypravily do Fajnparku.  V hasičské zbrojnici se uskutečnil první ročník soutěže ve střelbě ze vzduchovky, navštívil nás Mikuláš se svojí družinou a rozloučili jsme se vánoční besídkou.

Děkujeme všem za spolupráci a podporu v uplynulém roce.