Opět záplavy

Neuplynuly ani tři měsíce od ničivých povodní na Moravě a naší republiku opět zasáhly povodně. V Libereckém a Ústeckém kraji napáchaly škody za více jak 10 miliard korun a zasáhly dva a půl tisíce domácností. Po zhlédnutí dramatických záběrů ve sdělovacích prostředcích jsme byli rozhodnuti v rámci našich možností pomoci.Stržený most po záplavách

Pět členů našeho sboru se ve dnech 4. a 5. září podílelo na odstraňování následků ničivé povodně na Liberecku. Obec Višňová u Frýdlantu patřila k nejvíce postiženým srpnovými záplavami a právě tam jsme nasměrovali svou pomoc. Nenápadná říčka Smědá způsobila obrovské materiální škody. Tisíciletá voda zde poškodila nebo zničila 137 domů, dva mosty, zdemolovala silnice, na několika místech si řeka Smědá vytvořila nové koryto. Jen na obecním majetku vznikla škoda 25 mil. Kč, na místním vodovodu byla vyčíslena škoda na 9 mil. Kč.

I když jsme měli určité zkušenosti s povodněmi v Jaroměři a v Praze, po příjezdu do Višňové jsme se neubránili dojmu, že se zde přehnala válka. Stržené mosty, zničené cesty, rozbořené domy, kolem cest hromady trámů a všude spousta naplavenin.

Před hasičskou zbrojnicí jsme se přivítali se starostkou obce Marií Matuškovou, předali jsme ji finanční pomoc, kterou poskytla obec Předměřice. Starostka byla ráda, že jsme přijeli, protože zájem dobrovolníků o pomoc byl měsíc po povodni už minimální.  Společně s námi  ještě přijeli dobrovolní hasiči ze Starých Hradů na Jičínsku  Po oba dny jsme prováděli úklidové práce a odstraňování naplavených stromů a větví. Měli jsme s sebou motorové pily, takže dřevo a všechno co šlo jsme pálili, ostatní věci se dávali stranou. Stále se tam povalovalo všechno možné: bojlery, lednice, hračky, díly z motorových vozidel ale i uhynulá domácí zvířata a další věci. Byly to pro nás opravdu náročné dny. Od časného rána do pozdních večerních hodin jsme se snažili odklidit vše, co za sebou ničivá povodeň zanechala.

V té době obec Višňová nejvíce potřebovala finanční prostředky na opravu základní a mateřské školy, na opravu zničených komunikací a vodovodu. Proto jsme starostce přislíbili, že v naší obci zorganizujeme veřejnou sbírku.