Pálení čarodějnic

Poslední dubnový den jsme vyjížděli na požární dozor při pálení čarodějnic, které se uskutečnilo na písníku a v rámci požární prevence jsme 22. května pro občany připravili akci „Kominické služby“, která byla zaměřena na kontroly a čištění komínových těles. Tentýž den jsme se zúčastnili soutěže v požárním sportu ve Světí, kde družstvo mužů obsadilo 6. místo.Pálení čarodějnic