Pálení čarodějnic

V neděli 30. dubna odpoledne jednotka vyjížděla k požárnímu dozoru na písník, kde proběhla kulturní akce spojená s pálením čarodějnic.

IMG_3164

K zapálení došlo ve 20 hodin, jednotka po celou dobu dohlížela na to, aby nedošlo ke vznícení travního porostu. Ohniště bylo uhašeno až následující den v odpoledních hodinách.