Pálení čarodějnic

Dne 18. dubna jsme v obci provedli sběr železného šrotu a poslední dubnový den jsme vyjížděli na požární dozor při pálení čarodějnic, které proběhlo na písníku. Pálení čarodějnic Hašení ohniště