Pomáháme lidem

Pomáháme seniorům, osamoceným lidem nebo osobám se zdravotním omezením, kteří si nedokáží sami obstarat potraviny, léky, hygienické potřeby nebo jiné služby nezbytné pro chod domácnosti.20200415_093822