Pomoc na záplavách

Dětský den nám celý propršel a v době, kdy jsme celí promočení uklízeli po této akci ještě nikdo  netušil, že se na některé obce v podkrkonoší žene pohroma v podobě mohutných záplav.

Vyklízení zničených věcí

 

 

Obec Rudník ležící na křižovatce mezi městy Vrchlabí, Trutnov a Hostinné přímo pod svahy Krkonoš patří k těm, kterým povodně uštědřily nejtvrdší úder. Mnoho z cest a mostů v jejím okolí bylo prakticky zlikvidováno, přibližně 100 domů a nepočítaně zahrad bylo zatopeno a zdevastováno, vlivem vydatných dešťů došlo k masivním sesuvům půdy. Obec s více než 2000 obyvateli zažívá katastrofu. Proto jsme se o víkendu 8. a 9. června vypravili do této obce, abychom pomohli s odstraňováním následků ničivé povodně. Sedm členů našeho sboru po oba dny provádělo odstraňování nánosů bahna, naplavených větví a stromů. Ze zatopených objektů jsme vynášeli zničené věci, u jednoho poškozeného domu jsme museli podepřít strop, aby nedošlo k jeho zřícení.